24 Juni 2013

Belajar Akhlak TasawufTasawuf adalah jalan beribadah mendekatkan diri kepada Allah yang berdasarkan ajaran Islam

Tujuan dari Tasawuf adalah untuk membersihkan jiwa, menghiasi diri dengan moral yang terpuji. Agar jiwa menjadi bersih & ruh menjadi suci.

Tasawuf ada dua, Tasawuf Akhlaqi (sunni) dan Tasawuf Falsafi